image banner
 
Tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công (Luật cư trú năm 2020; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ)
Để nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị trấn về các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, đồng thời nâng cao kết quả sử dụng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính 
Tải về
Tải về
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập